คำถาม : ระยะเวลาในการอบพืชสมุนไพร
  • อยากทราบว่าถ้าจะอบผักแขยง จะต้องใช้เวลาประมาณกี่ชั่งโมงคะ และใช้อุณหภูมิเท่าใด จึงจะทำให้มันแห้งและยังคงสภาพของน้ำมันหอมระเหยไว้ได้
  • จากคุณ : o_ka_bess.lovelove
  • Date : 20/8/2553 13:03:00
คำตอบ : การอบสมุนไพรในตู้อบ อุณหภูมิที่ใช้แตกต่างกันดังนี้ค่ะ
- สมุนไพรทั้งต้น ใบ ดอก ใช้อุณหภูมิ 20-40°C
- เปลือก ราก ใช้อุณหภูมิประมาณ 30-65°C
ส่วนระยะเวลาที่จะใช้อบนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและความชื้นของสมุนไพร ซึ่งไม่สามารถบอกได้ค่ะ