คำถาม : กำลังเสือโคร่ง
  • อยากทราบว่าในไทยมีกำลังสือโคร่งกี่ชนิดและมีรายงายวิจัยฤทธิ์อะไรบ้างหากนำมาต้มแก้ปวดเมื่อยจะมีพิษหรือปล่าครับ
  • จากคุณ : sspp1980
  • Date : 6/8/2553 16:09:00
คำตอบ : กำลังเสือโคร่งมี 2 ชนิด คือ
               1. กำลังเสือโคร่ง (Ziziphus attopensis Pierre) วงศ์ RHAMNACEAE ยังไม่มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และความเป็นพิษ
               2. กำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch-Ham.) วงศ์ CUPULIFERAE ไม่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องแก้ปวด แต่มีการศึกษาความเป็นพิษในหนูเมาส์ว่าเมื่อฉีดสารสกัด 50% เอทานอล เข้าทางช่องท้อง ขนาดที่ทำให้หนูตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 500 มก./กก