คำถาม : วิธีสกัดสาร..จากใบแปะก๊วย
 • ตอนนี้พบว่าในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์จากใบแปะก๊วยเป็นจำนวนมากมีทั้งในรูปของใบแปะก๊วยแห้ง ชงเหมือนชา และเป็นเม็ดยาซึ่งบอกว่าเป็นแปะก๊วยสกัด คำถาม
  1.วิธีสกัดเอาสารที่มีประโยชน์ต่อโรคความจำเสื่อมของใบแปะก๊วยใช้วิธีไหน
  2.การเอาใบแปะก๊วยมาชงเหมือนชาจะมีสรรพคุณเหมือนสกัดไหม
  3.มีข่าวว่าถ้านำใบแปะก๊วยมาชงเหมือนชาจะเกิดโทษจริงหรือไม่เนื่องจากมีสารชนิดอื่นออกมาด้วย
  ขอขอบคุณครับ

 • จากคุณ : sb3125
 • Date : 6/8/2553 16:05:00
คำตอบ : 1.โดยทั่วไปจะใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการทำให้ได้สารที่บริสุทธิ และนำไปหาปริมาณสารสำคัญโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องอาศัยห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังต้องนำไปผ่านการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อยืนยันผลที่ต้องการด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาในคนพบว่าแปะก๊วยมีผลอาการโรคความจำเสื่อมได้เพียงเล็กน้อย และไม่มีผลป้องกันโรคความจำเสื่อม
               2.ตามตำรายาจีนมีการนำใบแปะก๊วยมาชงกับน้ำในขนาด 3 - 6 กรัม/วัน เพื่อรักษาอาการหอบหืด หูอื้อ กล้ามเนื้อตึง และอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจซึ่งเกิดจากเส้นเลือดตีบ (angina pectoris) โดยวิธีการชงก็ถือเป็นการสกัดแต่จะได้สารสำคัญน้อยกว่าวิธีการสกัดข้างต้นมาก สรรพคุณที่ได้จะคล้ายกันแต่ไม่เท่ากัน
               อาการข้างเคียงจากการใช้แปะก๊วยคือ อาจทำให้เกิดความผิดปกติกับระบบทางเดินอาหาร ปวดศีรษะ และอาการแพ้ ส่วนรายงานการวิจัยพบสารพิษในส่วนของเมล็ดแปะก๊วยเท่านั้น ไม่พบในส่วนอื่นๆ หรือในสารสกัดของแปะก๊วย ส่วนรายงานความเป็นพิษในหนูแรทพบความเป็นพิษเมื่อกินในขนาดที่มากกว่า 1,600 มก./กก./วัน ซึ่งถือว่าเป็นสารสกัดที่เกิดพิษน้อยมาก การเกิดพิษจากการดื่มชาชงใบปะก๊วยอาจมาจากการปนเปื้อนจากสารโลหะหนักหรือเชื้อโรคบางชนิด ดังนั้นการนำใบแปะก๊วยมาชงดื่ม ก็ไม่น่าเกิดโทษใดๆ กับคนปกติที่สุขภาพดี นอกจากผู้นั้นจะแพ้แปะก๊วย