คำถาม : สรรพคุณของ"ผักเชียงดา"
  • อยากทราบสรรพคุณของผักเชียงดา ว่ารักษาโรคเบาหวานได้จริงหรือไม่ และหาซื้อแบบสำเร็จรูปมีหรือไม่ควรรับประทานอย่างไร ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : center284
  • Date : 2/7/2553 14:27:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า มีเพียงการทดลองในสัตว์ที่ระบุว่าผักเชียงดาและสารสกัดจากผักเชียงดา มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสที่ลำไส้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาในคนเพื่อยืนยันผลดังกล่าวค่ะ
               ส่วนแหล่งซื้อลองติดต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เบอร์ 037-213-610 ค่ะ