คำถาม : ครอบฟันสีรักษาลมชักได้จริงหรือไม่?
  • ผมอ่านคอลัมน์สมุนไพรในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งระบุว่า ครอบฟันสีเป็นยาแก้ โรคลมบ้าหมู หรือ โรคลมชักได้อีกด้วย โดยเอาทั้งต้นรวมรากต้มกับน้ำเยอะหน่อยจนเดือด ดื่มขณะอุ่นวันละ 2-3 ครั้ง
    ทุกวัน คนที่เพิ่งเริ่มเป็นโรคดังกล่าวจะหายได้ในระยะเวลาไม่นาน แต่ถ้าเป็น นานเกิน 5 ปี ให้ต้มดื่มติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 1 ปี จึง จะหายได้ ขอข้อมูล

  • จากคุณ : 00 00
  • Date : 18/6/2553 16:26:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยที่ระบุว่า สารสกัดน้ำและแอลกอฮอล์จากส่วนใบของครอบฟันสีมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดลมชักได้ แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยดังกล่าว เป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ยังไม่พบข้อมูลงานวิจัยที่นำมาใช้รักษาในคน