คำถาม : เบาหวาน
  • ตรวจวัดน้ำตาลอยู่ระดับ114 มีสมุนไพรตัวไหนชงทานคล้ายชา ที่ช่วยละระดับน้ำตาลในเลือดลงได้
  • จากคุณ : ido_card
  • Date : 27/5/2553 12:20:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีผู้นำมาใช้ในรูปชาเพื่อลดเบาหวาน เช่น หม่อน ปัญจขันธ์ แต่รายงานวิจัยสนับสนุนยังเป็นในสัตว์ทดลอง ขาดข้อมูลวิจัยทางคลินิกมารับรองผล ทำให้ต้องระมัดระวังในการใช้ สมุนไพรที่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีการศึกษาวิจัยในคนแล้ว ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ใช้ในรูปของน้ำว่าน มะระขี้นก ใช้รับประทานผลสด และกระเทียม ใช้รับประทานหัวสด สำหรับระดับน้ำตาล 114 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ยังไม่จัดว่าเป็นเบาหวาน แต่ก็ต้องระวัง ควรจะจำกัดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลและออกกำลังกาย จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ระดับหนึ่ง สำหรับระดับน้ำตาลที่จะถือว่าเป็นเบาหวาน คือ เมื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารมากกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือระดับน้ำตาลหลังทำการทดสอบการกินน้ำตาล Glucose 75 กรัม มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร