คำถาม : สมุนไพรที่มีผลต่ดระบบเลือด เกล็ดเลือดต่ำ
  • ผู้ป่วยกินสมุนไพรหลายชนิด มีมะรุมแคปซูล ยาหอมวัดโพธิ์ ยามหาโยธา ยาลูกกลอนไม่ทราบชนิด ร่วมกับ diclofenac tab, Hemovit มานอน รพ. ด้วยเลือดออกในปาก ตรวจเลือด เกล็ดเลือด = 56000 อยากทราบว่าสมุนไพรข้างต้น มีผลต่อเกล็ดเลือดหรือไม่
  • จากคุณ : chanpench04
  • Date : 9/4/2553 13:19:00
คำตอบ : โดยปกติแล้วเกล็ดเลือดของคนปกติจะมีค่าประมาณ 150,000-400,000 ชิ้น/มคล. ดังนั้นเกล็ดเลือดที่เหลือเพียง 56,000 ถือว่ามีค่าน้อยมาก มีข้อมูลงานวิจัยพบว่าสารสกัดมะรุมด้วยเอทานอล 70% มีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดคนในหลอดทดลอง ทำให้เลือดแข็งตัวได้ยาก รวมทั้งยา diclofenac เมื่อใช้ในขณะสูงจะมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเช่นกัน เมื่อให้ร่วมกันอาจเสริมฤทธิ์มีผลทำให้เลือดออกได้ง่ายเมื่อเกิดบาดแผล นอกจากนี้ diclofenac ยังทำให้เกิดความระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือทำให้เกิดบาดแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วย ส่วน Hemovit เป็นยาบำรุงเลือด ไม่น่าจะส่วนเกี่ยวข้องกับการลดเกล็ดเลือด

สำหรับยาหอมวัดโพธิ์ ยามหาโยธา และยาลูกกลอน ทางสำนักงานฯ ไม่ทราบส่วนประกอบจึงสามารถบอกได้ว่าจะมีผลต่อเกล็ดเลือดหรือไม่