คำถาม : ข้อมูลการใช้สมุนไพร 6 ชนิด ในผู้หญิงหลังคลอด
  • เนื่องจากตอนนี้ที่โรงพยาบาลได้มีโครงการดูแลผู้ป่วยหลังคลอดและมีการต้มนำสมุนไพรให้ผู้ป่วยดื่มเพื่อกระตุ้นน้ำนม ประกอบด้วย ฝางแดง ย่านางแดง ว่านชักมดลูก กำลังเสือโคร่ง นมราชสีห์ ข้าวเย็นเหนือ สูติแพทย์อยากทราบข้อมูลการใช้และความปลอดภัยของสมุนไพรดังกล่าว ขอความกรุณาขอข้อมูลจากอาจารย์ด้วยค่ะ
  • จากคุณ : nidnoi
  • Date : 26/2/2553 9:37:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลที่ที่สำนักงานมี ไม่พบฤทธิ์ในการกระตุ้นน้ำนมของสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด ค่ะ ส่วนรายงานความเป็นพิษมีดังต่อไปนี้

ฝางแดง (Caesalpinia sappan )
- การศึกษาความเป็นพิษของฝางแดงพบว่า การฉีดสารสกัดจากลำต้นด้วย 50% ethanol เข้าทางช่องท้องหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้หนูตาย 50% คือ 750 มก./กก.

ย่านางแดง หรือ หญ้านางแดง (Bauhinia strychnifolia  Craib)
- ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษ

ว่านชักมดลูก (Curcuma xanthorrhiza  Roxb.)
- การศึกษาความเป็นพิษของว่านชักมดลูกพบว่า การฉีดสารสกัดเหง้าพืชด้วย ethyl acetate เข้าทางช่องท้องและการป้อนให้หนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้หนูตาย 50% คือ 5.2 และ 12 ก./กก. ตามลำดับ ส่วนสารสกัดเหง้าพืชด้วย ethanol:น้ำ (1:1) เมื่อฉีดเข้าช่องท้องหนูถีบจักรขนาดที่ทำให้หนูตาย 50% คือ 250 มก./กก.

กำลังเสือโคร่งมี 2 ชนิด คือ
1. กำลังเสือโคร่ง (Ziziphus attopensis  Pierre) วงศ์ RHAMNACEAE
2. กำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides  Buch-Ham.) วงศ์ CUPULIFERAE
ซึ่งทั้ง 2 ชนิด ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษ

นมราชสีห์ (Euphorbia hirta  L.)
- การศึกษาความเป็นพิษของนมราชสีห์พบว่าสารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดิน เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำของหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้หนูตาย 50% คือ 7.4 มล./กก.

ข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia  Kunth)
- ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษ