คำถาม : วิตามินในผัก-ผลไม้
  • อยากทราบว่าผัก-ผลไม้หรือสมุนไพรที่เราทานเข้าไปในร่างกายจะได้คุณสมบัติต่างๆของ ผัก ผลไม้ และสมุนไพรชนิดนั้น ๆ แต่อยากทราบว่าการทาน กับการทา จะได้รับวิตามิน หรือคุณสมบัติต่างกันไหมคะ คือการทานคือได้ทุกส่วนของร่างกาย แต่การทา จะได้โดยตรงกับผิวหนังหรือเปล่าคะ เช่นการทานผักที่มีวิตามิน A กับการใช้ผักที่มีวิตามิน A มาทาผิวโดยตรง ผิวหนังจะได้วิตามิน A ใช่หรือเปล่าคะ (หาคำตอบไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ )
  • จากคุณ : puwit07
  • Date : 12/2/2553 10:02:00
คำตอบ : การรับประทานผัก-ผลไม้ สารอาหารจะถูกดูดซึมไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านทางกระแสเลือดค่ะ ส่วนการทาจะเป็นการใช้เฉพาะที่ ซึ่งบริเวณที่ถูกทาสารดังกล่าวเท่านั้นที่ได้รับผลของสาร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสาร และขนาดอนุภาคของสารที่ใช้ด้วย ว่ามีความสามารถในการดูดซึมสู่ผิวหนังได้ดีแค่ไหน หากดูดซึมได้ดีก็สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้ สำหรับวิตามินเอ การรับประทานในรูปของอาหารจะให้ผลในการบำรุงที่ช้าว่าการรับประทานเป็นสารบริสุทธิ์ หรือการทาสู่ผิวหนังโดยตรง แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางค่ะ ซึ่งการรับประทานแม้จะดูว่าได้ผลช้าแต่หากมองในแง่ของความปลอดภัยการรับประทานในรูปแบบของผักหรือผลไม้จะมีความปลอดภัยมากกว่าการรับประทานเป็นสารบริสุทธิ์ หรือการทาสู่ผิวหนังโดยตรงค่ะ