คำถาม : ตะไคร้ต้น
  • อยากทราบสารที่พบในตะไคร้ต้น ( May Chang) และสรรพคุณของตะไคร้ต้น ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : nalinluk
  • Date : 12/2/2553 10:00:00
คำตอบ : ตะไคร้ต้น (Cinnamomum siamense  Craib) สรรพคุณตามตำรายาแผนโบราณ ใช้ส่วนรากขับลมในลำไส้ ดับกลิ่นคาว ทำให้ผาย ทำให้เรอ และใช้ส่วนเปลือกต้นขับลม
               สารเคมีที่พบคือ camphor, cineole, coumarin และ eugenol เป็นต้น