คำถาม : ทานแฮ้มเป็นประจำ
  • ผมเป็นโรคเบาหวานมา5ปี ปัจจุบันผมทานแฮ้มสมุนไพรเป็นประจำ ไม่ทราบจะมีปัญหาในละยะยาวไหมครับ
  • จากคุณ : somchai_n
  • Date : 5/2/2553 10:41:00
คำตอบ : มีการศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรแห้ม หรือ แฮ่ม (Coscinium fenestratum  ) ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวเบาหวานและหนูปกติ พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูปกติ และไม่มีผลต่อภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเฉียบพลัน ทั้งในหนูเบาหวานและหนูปกติ และยังไม่มีการศึกษาในคนที่ยืนยันผลการลดน้ำตาลในเลือด
               การศึกษาความเป็นพิษแบบกิ่งเฉียบพลันของสารสกัดสมุนไพรแฮ่มต่อหัวใจ ปอด ตับอ่อน และอัณฑะในหนูขาว ด้วยการป้อนสารสกัดสมุนไพรแฮ่มขนาด 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว เป็นเวลา 30 วัน พบว่า สมุนไพรแฮ่มไม่ก่อให้เกิดอาการพิษ และการตายของสัตว์ทดลอง แต่พบว่ามีการเพิ่มจำนวนของ vacuoles ในเชลล์ตับเป็นจำนวนมาก จึงควรระมัดระวังหากมีการใช้แฮ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากยังขาดข้อมูลงานวิจัยในคน และสารสำคัญของแฮ่มคือสารเบอบีรีน (berberine) ซึ่งมีข้อควรระมัดระวังถึงผลข้างเคียงต่อหัวใจ อาจทำให้เกิดอาการหายใจขัดได้