คำถาม : การสกัดน้ำมัน
  • การสกัดน้ำมันโดยการใช้ตัวทำละลายทำงังไงหลอครับบอกหน่อยขอร้องครับถ้าใช้ตัวทำละลายไม่ได้บอกวิธีอื่นมาก็ได้ครับเกี่ยวกับการสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืชครับช่วยหน่อยครับ
  • จากคุณ : taay_dsr_27
  • Date : 8/1/2553 15:01:00
คำตอบ : การสกัดน้ำมันจากเมล็ดพืชโดยการใช้ตัวทำละลายมีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเป็นพืชอะไร วิธีการสกัดโดยการใช้ตัวทำละลายแบบง่ายเช่น การนำเอาเมล็ดพืชมาย่อยให้เล็กลง จากนั้นนำไปแช่ในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วเช่น เฮกเซน ปิโตรเลียมอีเธอร์ ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง แล้วกรองเอาแต่น้ำ ส่วนกากนำไปแช่ในตัวทำละลายอีกครั้ง และทำซ้ำเช่นเดิมอีกประมาณ 3 รอบ นำส่วนน้ำที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นเอาไประเหยแห้งจนเหลือแต่ส่วนที่เป็นน้ำมัน ส่วนสารสกัดน้ำมันพืชในทางอุตสาหกรรมเช่น น้ำมันพืชจากเมล็ดถั่วเหลืองจะใช้วิธีการบีบอัดโดยใช้ความร้อนหรือไม่ใช้ก็ได้ จากนั้นนำน้ำมันที่บีบออกมาได้ไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีอื่นๆ ต่อไป