คำถาม : ดอกบัวตอง
  • ใบของต้นดอกบัวตอง มีผลต่อการรักษาโรคเบาหวานหรือไม่
  • จากคุณ : nu.puy
  • Date : 4/12/2552 13:12:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของบัวตอง แต่เป็นการทดลองในหนู โดยพบว่าสารสกัดเมทานอล จากเมล็ด ไม่ระบุขนาด สารสกัด 80% เอทานอล และสารสกัดน้ำ ไม่ระบุส่วนที่ใช้ ขนาด 500 และ 1,500 มก./กก. ตามลำดับ มีผลลดน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวาน ยังไม่มีรายงานการทดลองในคนมาสนับสนุน จึงไม่สามารถบอกได้ว่าใช้รักษาเบาหวานได้หรือไม่