คำถาม : กำลังวัวเถลิง
  • กำลังวัวเถลิงมีสารที่สามารถกำจัดแมลงได้หรือแล้วสารตัวนั้นชื่ออะไร
  • จากคุณ : pompam
  • Date : 27/11/2552 16:21:00
คำตอบ : ต้นกำลังวัวเถลิง มีเพียงรายงานการวิจัยว่าออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogenic effect ) ต้านการเกิดออกซิเดชัน ต้านฮิสตามีน คลายกล้ามเนื้อเรียบ ยังไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กำจัดแมลงได้ค่ะ