คำถาม : สมุนไพรที่มีผลกับไต
  • อยากทราบว่าสมุนไพรไทยตัวใดบ้างที่มีรายงายการเกิดไตวายค่ะ
  • จากคุณ : asupindasirilak
  • Date : 27/11/2552 16:19:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานว่าเมื่อรับประทานเป็นเวลานานและใช้ในขนาดที่สูง แล้วก่อให้เกิดอาการไตวายคือ แห้ม (Cascinium fenestratum  (Gaertn.) Colebr.) และหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana  (Bertoni) Bertoni)
               นอกจากนี้ยังมีพืชชนิดอื่นที่เป็นพิษต่อไต โดยสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ของสำนักงาน แล้วเลือกค้นหาโดย Biological activity --> Nephrotoxic activity