คำถาม : จะส่งผลิตภัณฑ์แคปซูลไปตรวจสอบสรรพคุณทางยาได้อย่าไร
  • เนื่องจากนักเรียนได้ทำโครงงานศึกษาผลิตภัณฑ์แคปซูลจากรากสามสิบจึงต้องการส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบสรรพคุณทางยาว่ามีสารอินทรีย์เคมีตัวใดบ้างที่เป็นประโยชน์จึงต้องการทราบว่ามีหน่วยงานใดของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้บริการและต้องการทราบค่าบริการในการตรวจสอบพร้อมทั้งขอข้อแนะนำในการดำเนินการ
  • จากคุณ : watana
  • Date : 20/11/2552 11:11:00
คำตอบ : ทางคณะเภสัชศาสตร์มีหน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน (GLP Laboratory Unit) ที่ให้การบริการตรวจสอบในเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ของวัตถุดิบ (Raw material) ตำรับยา (Pharmaceutical formulation) และสารสกัดสมุนไพร (Extraction) อัตราค่าบริการสามารถสอบถามได้ที่โทร 02-644-8678-91 ต่อ 5538
               นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งรับวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่นกัน ติดต่อสอบถามได้ที่โทร 02-577-9000 ค่ะ