คำถาม : สมุนไพรรักษาตับแข็ง
  • ขอทราบสมุนไพรรักษาตับแข็ง (จากตับอักเสบ บี) ได้ หรือ สมุนไพรชนิดที่บำรุงตับ
    มีโฆษณาในเว็บว่า Artichoke (Cynara scolymus  ) รักษาได้ จริงหรือไม่
    ขอบคุณคะ

  • จากคุณ : tuangkhun
  • Date : 20/11/2552 10:50:00
คำตอบ : ในปัจจุบันตับอักเสบยังไม่มีวิธีการรักษาโรคโดยเฉพาะที่ให้ผลแน่นอน การรักษาส่วนใหญ่เป็นไปแบบประคับประคอง รอเวลาให้ตับกลับคืนสภาพปกติ และรักษาป้องกันอาการแทรกซ้อน สมุนไพรที่มีการศึกษาถึงผลต่อโรคตับอักเสบบีมานานคือ ต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schum.) จากผลการวิจัยพบว่าให้ผลดีเมื่อทดลองในหลอดทดลอง แต่เมื่อทดลองในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิก กลับพบว่าประสิทธิภาพการรักษายังไม่แน่นอน มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลในปริมาณงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะใช้ขนาดของสารที่เท่ากันหรือให้ในขนาดที่สูงกว่า ปกติแล้วสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีผลต่อตับ จึงยังไม่อยากแนะนำให้ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคตับ ควรรักษาแผนปัจจุบันมากกว่า และควรการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสภาพการทำงานของตับ ดังนี้
               1.ควรพักผ่อนให้เพียงพอ แต่ถ้ามีอาการมาก (ค่า bilirubin สูง) จำเป็นต้องพักผ่อนมากๆ ยังไม่ควรไปทำงาน ให้ออกกำลังกายได้พอควร โดยไม่เหนื่อยเกินไป แต่ถ้ารู้สึกเพลียก็ควรหยุดพักทันที
               2.อาหาร โดยทั่วไปไม่มีความจำเป็นในการจำกัดอาหาร แต่ในรายที่เป็นรุนแรงควรงดอาหารโปรตีน และให้คาร์โบไฮเดรทจำพวกแป้งและน้ำตาลสูงในระยะแรก หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ควรจำกัดอาหารไขมัน
               3.การใช้ยา ไม่ควรรับประทานยาเองทุกชนิด เพราะยาส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนแปลงในตับ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
               4.อัลกอฮอล์ ควรงดดื่มเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ เพราะจะทำให้โรคกลับเป็นซ้ำ และรุนแรงมากขึ้น
               สำหรับ Artichoke นั้นทางสำนักงานไม่ได้เก็บข้อมูลของพืชชนิดนี้ แต่จากการสืบค้นงานวิจัย พบว่ายังมีการทดลองทางคลีนิกน้อย และยังไม่ได้ผลค่ะ