คำถาม : มาตรา สำหรับตวงของเหลว
  • อยากทราบว่าอันไหนถูกคะระหว่าง1ถ้วยชา เท่ากับ 30 cc.กับ 1 ถ้วยชา เท่ากับ 75 มิลลิลิตร ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : dee_ja_lin_na
  • Date : 6/11/2552 15:29:00
คำตอบ : ตามหนังสือของทางสำนักงานฯ มาตราส่วน 1 ถ้วยชา เท่ากับ 30 cc. ซึ่งเป็นมาตราส่วนสำหรับตวงของเหลวตามตำรายาแผนโบราณ ค่ะ