คำถาม : ไพล
  • 1.อยากถามว่าสาร arylbutanoids ที่มีอยู่ในไพลมีสรรพคุณอะไรบ้าง
    2.จะสกัดสารนี้ได้โดยวิธีใด ใช้สารเคมีอะไรในการสกัดและใช้ปริมาณสารเท่าไรบ้าง
    ขอบคุณมากเลยนะคะ

  • จากคุณ : pLoY
  • Date : 2/10/2552 16:42:00
คำตอบ : 1. สารสกัดกลุ่ม arylbutanoids จากเหง้าไพลมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ บรรเทาอาการบวมฟกช้ำ เคล็ดยอก มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบใช้เป็นส่วนผสมในตำหรับยาไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน และประจำเดือนมาไม่ปกติหรือมาน้อยกว่าปกติ มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ใช้รักษาโรคหอบหืด นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์การกระตุ้นความแรงและอัตราการเต้นของหัวใจ และฤทธิ์การยับยั้งการสลายกระดูก
               2. จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยส่วนใหญ่การสกัดสารกลุ่ม arylbutanoids นี้ใช้ hexane เป็นตัวทำละลาย และสารกลุ่มนี้อยู่ในน้ำมันไพล อาจใช้วิธี Soxhlet apparatus หรือ ใช้วิธีกลั่นไอน้ำแล้วแยกเอาน้ำมันออกมา และวิเคราะห์แยกสารด้วยวิธี Gas Chromatography