คำถาม : การรับประทานตังกุยมีผลข้างเคียงกับเนื้องอกหรือไม่
  • ผู้ที่เป็นซีสต์หรือเนื้องอกในรังไข่หรือมดลูกแล้วรับประทานตังกุย ทำให้มีผลข้างเคียงต่อเนื้องอกหรือซีสต์นั้นหรือไม่ ทำให้เนื้องอกหรือซีสต์โตขึ้นหรือฝ่อลงได้หรือไม่
  • จากคุณ : jeew
  • Date : 2/10/2552 16:38:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พบว่ามีงานวิจัยที่รายงานฤทธิ์ของสารสกัดจากส่วนรากของตังกุย ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งและเนื้องอกได้ แต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ยังไม่พบรายงานการใช้กับผู้ป่วยโดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าการรับประทานตังกุยโดยจะมีผลต่อเนื้องอกได้หรือไม่