คำถาม : ประสะไพล
  • ประสะไพล เป็นยาอะไร ใช้ในคนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้จริงหรือไม่ ปลอดภัยหรือเปล่า
  • จากคุณ : pair
  • Date : 25/9/2552 14:12:00
คำตอบ : ยาประสะไพล มีข้อบ่งใช้ตามบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549 ว่า รักษาระดูมาไม่สม่ำเสมอ หรือมาน้อยกว่าปกติ ช่วยขับน้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอดบุตร ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีที่ระดูมามากกว่าปกติ และผู้ป่วยโรคตับ หากรักษาระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 2 เดือน