คำถาม : คาเฟอีนในกาแฟกับกระดูกพรุน
  • คาเฟอีนทำให้กระดูกพรุนด้วยกลไกอย่างไรคะ
  • จากคุณ : meanngai
  • Date : 11/9/2552 16:06:00
คำตอบ : กาแฟมีผลให้เกิดโรคกระดูกพรุนโดยลด bone mineral density ทำให้ระดับของ calcium และ phosphorus ลดลง และเพิ่มการขับ calcium ออกทางปัสสาวะ