คำถาม : กินขิงนานๆมีผลอย่างไร
  • อยากทราบข้อมูลว่าถ้ากินขิงเป็นระยะเวลานานมีผลอย่างไรและสามารถกินติดต่อกันได้กี่วัน
  • จากคุณ : plykhem
  • Date : 11/9/2552 16:03:00
คำตอบ : หากรับประทานในรูปแบบของอาหาร หรือเครื่องดื่ม ไม่มีผลเสียค่ะ