คำถาม : มะกรูด ตะไคร้หอม
  • หนูอยากได้ความหมายของมะกรูด ตะไคร้หอม คะ
  • จากคุณ : ka_sag
  • Date : 11/9/2552 15:40:00
คำตอบ : มะกรูด เป็นคำนาม เป็นชื่อของต้นไม้ชนิด Citrus hystrix  อยู่ในวงศ์ Rutaceae เป็นไม้ยืนต้น สูง 2-8 ม. ใบและดอกคล้ายมะนาว ใบรูปค่อนข้างกลม กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 3-8 ซม. ก้านใบมีครีบขนาดใหญ่เท่าตัวใบ ผลรูปค่อนข้างกลม ผิวขรุขระ รสเปรี้ยว ใช้ประกอบอาหารหรือนำมาทำยาได้
               ตะไคร้หอม เป็นคำนาม เป็นชื่อของไม้ล้มลุกชนิด Cymbopogon nardus  อยู่ในวงศ์ Gramineae (Poaceae) มีอายุหลายปี มีเหง้า ลำต้นตั้งตรง ออกเป็นกอ ใบรูปยาวแคบ เกลี้ยง มีกลุ่นหอม ตรงรอยต่อระหว่างใบกับกาบมีแผ่นรูปไข่ ปลายตัดยื่นออกมา มีขน กาบหุ้มติดทน กาบล่างสุดเกยซ้อนกัน เมื่อแห้งจะม้วนขึ้น ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ มีใบประดับลักษณะคล้ายกาบ ช่อดอกแยกเป็นหลายแขนง แต่ละแขนงมีช่อย่อยช่อดอกย่อยออกเป็นคู่ ช่อหนึ่งมีก้านและอีกช่อหนึ่งไม่มีก้านซึ่งมีรูปขอบขนานแกมรูปหอก ใบประดับช่อยอ่ยใบนอกหยักมีเส้นเห็นได้ชัด ด้านนอกแบนเล็กน้อย ขอบแผ่ออกเป็นปีกแคบๆ และขอบด้านบนสาก ใบประดับใบในรูปเรือ ใบประดับทั้งสองใบนี้มีความยาวไล่เลี่ยกัน รูปไข่กลับหรือรูปรี ปลายแหลมมีเส้นตามยาว 1-3 เส้น ขอบมีขน กลีบหุ้มดอกมี 2 กลีบ กลีบนอกรูปขอบขนาน เนื้อบาง ขอบมีขน ไม่มีเส้นลาย กลีบในรูปยาว แคบ มีขนแข็งและปลายแหลม ตะไคร้หอม จะต้นใหญ่กว่าตะไคร้ มีกลิ่นหอม