คำถาม : กระเทียมผง
  • อยากทราบว่ากระเทียมผงสามารถลดคอเลสเตอรอลในซีรัมและไข่แดงในไข่ไก่ได้หรือไม่ ถ้าได้มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร
  • จากคุณ : alisa
  • Date : 2/9/2552 10:51:00
คำตอบ : มีรายงานจำนวนมากเกี่ยวกับฤทธิ์ลดคอเลสเตอรอลของกระเทียมค่ะ ทั้งการใช้ในคนและการใช้เป็นอาหารไก่เพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดง ซึ่งให้ผลค่อนข้างดี โดยกระเทียมมีผลลด LDL-cholesterol ซึ่งเป็นตัวพาคอเลสเตอรอลไปสู่เซลล์ต่างๆ ทำให้เกิดการสะสมของไขมันในผนังของหลอดเลือดแดงทั้งร่างกาย ในขณะที่กระเทียมจะช่วยเพิ่ม HDL-cholesterol ซึ่งเป็นตัวพาคอเลสเตอรอลที่สะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อกลับไปยังตับเพื่อทำลายทิ้ง นอกจากนี้ยังลดการทำงานของเอนไซม์ hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (HMG-Co A reductase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอเลสเตอรอล การยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าว มีผลให้เซลล์ไม่สามารถสังเคราะห์คอเลสเตอรอลขึ้นมาใช้ได้ ต้องดึงคอเลสเตอรอลจาก LDL ในเลือดมาใช้