คำถาม : โทษเห็ดหลินจือ
  • โทษของการกินเห็ดหลินจือที่มีต่อร่างกาย
  • จากคุณ : bokatin
  • Date : 28/8/2552 14:51:00
คำตอบ : พบผลข้างเคียงที่น้อยมาก การใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการคอแห้ง อึดอัดในท้อง หรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง