คำถาม : น้ำมันหอมระเหยจากข่า
  • วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต้องทำอย่างไร
  • จากคุณ : chelsea
  • Date : 28/8/2552 14:47:00
คำตอบ : วิธีทำใช้สกัดน้ำมันหอมระเหย ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ โดยจะนำสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปสกัดด้วยชุดเครื่องกลั่นไอน้ำ จะได้น้ำมันหอมระเหยซึ่งอาจมีน้ำปนมา ทำการแยกน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งเป็นตัวช่วยดูดน้ำออก แล้วทำการกรองแยกน้ำมันหอมระเหยอีกครั้ง หรือทำการสกัดด้วยแอลกอฮอส์ โดยแช่ข่าในแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วนำสารสกัดแอลกอฮอล์ ไปทำการแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากอัลกอฮอล์ โดยใช้เครื่องมือ Rotary evaporator