คำถาม : วิธีการทานฟ้าทะลายโจรแคปซูล
  • ตามที่มีการให้ข่าวโดยนายแพทย์ว่าไม่ควรทานฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเป็นเวลานานๆ อยากทราบว่าถ้าต้องการทานเพื่อป้องกันการเป็นไข้หวัดควรทานอย่างไรจึงไม่เกิดผลข้างเคียง ตามที่ระบุไว้ในฉลากยาข้างขวด(ของรพ.เจ้าพระยาอภัยฯ)ให้ทานครั้งละ 2-4 แคปซูลต่อครั้ง วันละ 4 ครั้ง (400มก.) แต่ไม่ได้มีการระบุระยะเวลาการใช้ต่อเนื่องว่าไม่ควรใช้นานเกินเท่าไร
  • จากคุณ : wrrd
  • Date : 21/8/2552 15:00:00
คำตอบ : ฟ้าทะลายโจรใช้รักษาไข้หวัดเมื่อเป็นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันโรคหวัด ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 7 วัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนกับสมุนไพร หากใช้แล้วมีอาการข้างคียงหรือมีอาการผิดปกติ เช่น มือเท้าอ่อนแรง ระบายท้อง เบื่ออาหาร ใจสั่น เป็นต้น ก็ควรหยุดรับประทาน