คำถาม : ความเป็นพิษของเมล็ดบวบ
  • ความเป็นพิษของเมล็ดบวบคืออะไรคะ แล้วสามารถค้นหางานวิจัยได้จากที่ไหน ถ้าได้ลิ๊งค์ในการหาจะขอบคุณมากค่ะ
  • จากคุณ : bbbkero
  • Date : 14/8/2552 14:10:00
คำตอบ : บวบ มีหลายชนิด ไม่ทราบว่าหมายถึงต้นใด ถ้าเป็นบวบขม (Trichosanthes cucumerina ) ยังไม่พบรายงานวิจัยความเป็นพิษของเมล็ด บวบหอม (Luffa cylindricu ) พบว่าเมล็ดมีผลทำให้ตัวอ่อนของหนูผิดปกติและทำให้หนูแท้งได้ ส่วนบวบเหลี่ยม (Luffa acutangula ) เมล็ดมีผลทำให้หนูแท้ง ทำให้สุนัขมีน้ำลายไหล อาเจียน และท้องเสีย หากต้องการรายละเอียดสำหรับการวิจัย ติดต่อข้อมูลได้ที่สำนักงานค่ะ