คำถาม : พริกไทยกินได้นานติดต่อกันกี่วัน
  • อยากทราบว่าพริกไทยดำสามารถกินได้นานติดต่อกันหรือไม่ และกินได้นานที่สุดกี่วันและมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
  • จากคุณ : orchidna
  • Date : 14/8/2552 14:03:00
คำตอบ : ถ้าเป็นการกินตามปกติเพื่อชูรส ใส่พริกไทยดำเพียงเล็กน้อย ร่างกายสามารถขับออกได้ ไม่น่าจะเกิดผลเสีย แต่ปัจจุบันมีการนำมาใช้กินเพื่อลดความอ้วน ซึ่งมีขนาดการใช้สูงกว่าการกินเป็นอาหาร ซึ่งสำหรับการทดสอบความเป็นพิษในคน ยังไม่พบรายงานการวิจัยของการใช้ขนาดที่สูงและติดต่อกันเป็นเวลานานๆ มีเพียงการทดลองในหนู ซึ่งเมื่อป้อนหนูด้วยสาร piperine ที่มีในพริกไทย ขนาด 5 ก./กก. ครั้งเดียว ไม่พบว่าทำให้หนูตาย และเมื่อป้อนสาร ขนาด 0.4, 2 และ 4 มก./กก. เป็นเวลา 180 วัน พบว่าไม่ก่อให้เกิดพิษในหนู อย่างไรก็ตามมีนักวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ออกมาเตือนว่า สาร piperine ในพริกไทยดำ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น สารก่อมะเร็งในกลุ่มเอ็นไนโตรโซไพเพอร์ริดีนได้ ดังนั้นการบริโภคครั้งละมากๆ เป็นเวลานานติดต่อกัน จะเป็นการสะสมสารพิษ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ ในตำรายาจีนระบุว่า พริกไทยจัดเป็นพืชที่เป็นหยาง มีคุณสมบัติร้อน การกินมากเกินไปอาจทำให้ตาลาย เวียนศีรษะ เกิดฝีหนอง ม้าม กระเพาะ และปอดถูกทำลายได้ คนที่กินมากและบ่อยเกินไป ทำให้ตาอักเสบได้ง่าย คอบวมอักเสบ เจ็บคอบ่อย จากข้อมูลที่กล่าวมาไม่ควรกินพริกไทยในปริมาณมากๆ และกินติดต่อกันนานๆ
(ข้อมูลจากเวปไซด์หมอชาวบ้าน เวปไซด์ของสถาบันการแพทย์แผนไทย)