คำถาม : ไขมันเกาะตับ
  • ตรวจทางอัลตราซาวด์แล้วพบไขมันเกาะตับมากเกินไป ต้องการทานสมุนไพรเพื่อการรักษา กรุณาแนะนำด้วยว่าควรทานอะไร ปริณเท่าไรต่อวัน ไม่เกินกี่วัน จะช่วยลดไขมันที่ตับได้
  • จากคุณ : somchai
  • Date : 14/8/2552 13:58:00
คำตอบ : โรคไขมันคั่งสะสมในตับ สาเหตุที่พบบ่อย คือ จากการดื่มสุรา, ยาบางชนิด หรือสารพิษ, ภาวะขาดสารอาหาร, ภาวะทองแดงคั่งในร่างกาย (Wilson’s Disease) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาวะไขมันคั่งสะสมในตับที่ไม่ได้เกิดการจากดื่มสุรา ทางการแพทย์เรียกภาวะนี้ว่า Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) แต่ถ้ามีการอักเสบของตับร่วมกับมีการบวมของเซลล์ตับร่วมด้วย ก็จะเรียกภาวะนี้ว่า Non-Alcoholic Steato Hepatitis (NASH) ซึ่งสาเหตุของการเกิดภาวะไขมันคั่งสะสมในตับที่ไม่ได้เกิดการจากดื่มสุรา ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ในปัจจุบันคิดว่ามีหลายสาเหตุ เช่น โรคอ้วน เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
               การรักษาควรปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อที่จะได้รับการรักษาได้ตรงกับสาเหตุ การรักษาที่สำคัญและได้ประโยชน์มากในผู้ป่วยไขมันคั่งสะสมในตับ คือ การลดน้ำหนัก โดยการควบคุมปริมาณและคุณภาพอาหาร หลีกเลี่ยงการทานอาหารทีมีไขมันสูง และอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลมากเกินไป ที่สำคัญควรมีการออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดไขมันได้
               สมุนไพรที่มีรายงานวิจัยว่า มีฤทธิ์ลดไขมันในตับ ได้แก่ กระเทียม โสม เห็ดหลินจือ ลูกใต้ใบ เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการทดลองในสัตว์ทดลอง อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาก่อนจะดีกว่า