คำถาม : ประโยชน์ของใบเตยหอม
  • ประโยชน์ของใบเตยหอมคืออะไร
  • จากคุณ : pong_pong
  • Date : 7/8/2552 15:31:00
คำตอบ : สรรพคุณยาแผนโบราณ
               ราก บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น ขับปัสสาวะ แก้กระษัย
               ต้น ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย
               ใบ แก้ไข้ แก้ร้อนใน แกกระหายน้ำ ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใจ
               ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ที่มีรายงานวิจัย คือ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ต้านการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น ซึ่งเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีรายงานวิจัยในคน