คำถาม : ต้นประดู่บ้านมีสรรพคุณในการรักษาใดๆหรือไม่
  • อยากทราบว่า ต้นประดู่บ้านสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง ถ้าไม่มีแล้วสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง (จากการสืบค้นพบว่านำไปย้อมสีได้ จริงหรือไม่) หากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รบกวนทำด้วยว่า ตัวสารเคมีที่รักษาโรคนั้นหรือที่ทำให้ย้อมสีติดชื่ออะไร
  • จากคุณ : hermione
  • Date : 7/8/2552 15:27:00
คำตอบ : ตามสรรพคุณยาไทย ใช้ใบหรือดอก แก้ผดผื่นคัน พอกแผล ทำให้ฝีสุกเร็ว เปลือกแก้ปากเปื่อย แก้ท้องเสีย แก้โรคบิด รากแก้ไข้ เป็นต้น แต่สำหรับการวิจัยยังไม่พบการวิจัยในคน มีแต่ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ซึ่งฤทธิ์ที่ทดสอบ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ต้านมาลาเรีย และต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังมีการนำสารสกัดเมทานอลมาใช้เป็นสีย้อมในเครื่องสำอาง สำหรับสารเคมีมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา จะเป็นสารกลุ่ม terpenoids ส่วนสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย และต้านอนุมูลอิสระ จะเป็นพวก stigmasterol และ long chain fatty esters และ aromatics ส่วนการใช้เป็นสีย้อม ไม่ได้ระบุชนิดของสาร