คำถาม : ดอกกระดุมทอง
  • ดอกกระดุมทองมีฤทธ์ลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานจริงหรือไม่ และใช้ส่วนประกอบส่วนไหนของพืชคะ
  • จากคุณ : pingkaew
  • Date : 7/8/2552 15:24:00
คำตอบ : กระดุมทองที่กล่าวอ้างว่ามีผลลดน้ำตาลในเลือดเป็นคนละต้นกับกระดุมทองที่เห็นทั่วไป จะเป็นหญ้ากระดุมทองที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Malvastrum coromandelianum  ซึ่งมีชื่อหลักว่า “ดายขัด” ส่วนกระดุมทองที่เห็นทั่วไปจะเป็นกระดุมทองเลื้อย ที่มีชื่อว่า Weddia trilobata  หญ้ากระดุมทองมีรายงานการวิจัยในสัตว์ทดลองว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้จริง แต่ว่ายังไม่การวิจัยในคนที่สนับสนุนการใช้ ส่วนกระดุมทองเลื้อยไม่มีรายงานการวิจัย