คำถาม : สมุนไพรแฮ้ม
  • ต้องการทราบสรรพคุณของแฮ้ม รวมถึงโทษด้วยของมันด้วยค่ะ ลองหาข้อมูลในเว็ปต่างๆ มีข้อมูลน้อยมาก และไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงอยากรู้ว่าสมุนไพรนี้มีคุณประโยชน์ และโทษอย่างไร มีผลการทดลองที่แน่ชัดหรือไม่ เนื่องจากคุณพ่อทานมานานแล้ว เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจริงเท็จแค่ไหนไม่ทราบ เลยเกรงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : smalllady
  • Date : 19/6/2552 15:14:00
คำตอบ : แห้ม (แฮ่ม) Coscinium fenestratum
                สรรพคุณตามตำรายาไทย ใช้สำหรับแก้ปวดท้องบิด แก้ไข้ ไล่ยุงและแก้ตาแดง
                การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรแฮ่มในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวเบาหวานและหนูปกติ พบว่าสมุนไพรแฮ่มขนาด 0.5 และ 1 กรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้สมุนไพรแฮ่มไม่ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูปกติ และไม่มีผลต่อภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเฉียบพลัน ทั้งในหนูเบาหวานและหนูปกติ และยังไม่มีการศึกษาในคนที่ยืนยันผลการลดน้ำตาลในเลือด
                การศึกษาความเป็นพิษแบบกิ่งเฉียบพลันของสารสกัดสมุนไพรแฮ่มต่อหัวใจ ปอด ตับอ่อน และอัณฑะในหนูขาว ด้วยการป้อนสารสกัดสมุนไพรแฮ่มขนาด 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว เป็นเวลา 30 วัน พบว่า สมุนไพรแฮ่มไม่ก่อให้เกิดอาการพิษ และการตายของสัตว์ทดลอง ไม่มีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวตลอดระยะเวลาที่ได้รับสาร 30 วัน ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับเอนไซม์และสารที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติของการทำงานตับและไตและระดับเกลือแร่ในเลือดแสดงว่าไม่มีผลต่อการทำงานของตับและไตแต่พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดสมุนไพรแฮ่มมีการเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่และการมีชีวิตรอดของสเปิร์มมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ไม่พบพยาธิสภาพของโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคของไต หัวใจปอด และตับอ่อน แต่พบว่ามีการเพิ่มจำนวนของ vacuoles ในเชลล์ตับเป็นจำนวนมาก จึงควรระมัดระวังหากจะมีการใช้แฮ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากยังขาดข้อมูลงานวิจัยทางคลินิก ทางสำนักงานจึงแนะนำให้ท่านใช้สมุนไพรด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากแฮ่มมีสารเบอบีรีน (berberine) เป็นสารสำคัญและสารดังกล่าวมีข้อควรระมัดระวังถึงผลข้างเคียงต่อหัวใจ อาจทำให้เกิดอาการหายใจขัดได้