คำถาม : ผักเสี้ยนผี,สมุนไพรรักษาอาการปวดหัวเข่า
  • อยากทราบลักษณะของผักเสี้ยนผี และสมุนไพรชนิดใดที่รักษาอาการปวดเข่าได้
  • จากคุณ : thunyamai
  • Date : 19/6/2552 15:12:00
คำตอบ : ผักเสี้ยนผี มีชื่อ Common name ว่า Stinking cleome และ Wild Cala มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cleome viscose  อยู่ในวงศ์ Capparaceac
                ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
                ไม้ล้มลุกสูงได้ถึง 1 เมตร ทุกส่วนมีขนและเป็นเมือกเหนียว มีกลิ่นเหม็น ใบประกอบแบบนิ้วมือเรียงสลับ ใบย่อย 3-5 ใบ รูปไข่กลับหรือรูปไข่กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 1.5-4.5 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบแหลมหรือมน ก้านใบยาว 1.5-6 ซม. ดอกช่อกระจะออกที่ปลายยอดและซอกใบ กลีบดอกสีเหลือง รูปช้อนหรือขอบขนาน ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก มีขนละเอียดหนาแน่น เมล็ดสีน้ำตาลแดง
                สมุนไพรรักษาอาการปวดเข่ามีอยู่หลายชนิดเช่น โหราเดือยไก่ ยูคาลิปตัส และแสลงใจเป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของตำรับยาสมุนไพร แต่ที่พบเป็นสมุนไพรเดี่ยวและมีการทดสอบทางคลินิก พบว่า ขิงสามารถบรรเทาอาการปวดและอักเสบได้ ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมและโรคข้ออักเสบ
                - ผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมที่มีความปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง 261 ราย ได้รับสารสกัดขิงหรือยาหลอกวันละ 2 ครั้ง พบว่า ขิงสามารถบรรเทาอาการปวดดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ
                - ผลการศึกษาฤทธิ์ของขิงในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมจำนวน 120 คน พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่รับประทานสารขิง ขนาด 30 มก. 2 ครั้ง/วัน และกลุ่มที่ได้รับยา inbuprofen ขนาด 400 มก. 3 ครั้ง/วัน นาน 1 เดือน จะมีอาการปวดบวมและอักเสบที่ข้อลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก ซึ่งขิงและยา inbuprofen ให้ผลในการักษาไม่แตกต่างกัน
                ทางสำนักงานแนะนำให้ท่านตรวจรักษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกค่ะ