คำถาม : ขมิ้นชัน
  • คนเป็นโรคไตวายแล้วเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจะทานขมิ้นชันได้หรือไม่ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : supanee
  • Date : 12/6/2552 10:19:00
คำตอบ : พบรายงานการวิจัยว่าขมิ้นชันมีสารเคอร์คิวมิน (Curcumin) ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่ง mucin ออกมาเคลือบกระเพาะ แต่ถ้าใช้ในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้
                ไม่พบรายงานความเป็นพิษในคน พบว่าขมิ้นชันไม่ทำให้เกิดพิษในสัตว์ทดลอง โดยการทดสอบความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารเคอร์คิวมิน ขนาด 0.05 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน และ 0.10 กรัม/นักหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ในหนู mice และกระต่าย เป็นเวลา 30 วัน พบว่า สารเคอร์คิวมินไม่มีความเป็นพิษต่อตับและไตในสัตว์ทดลองทั้ง 2 ชนิด
                ในกรณีมีภาวะไตวาย ทางสำนักงานแนะนำให้ท่านใช้สมุนไพรด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกาย และสมุนไพรประกอบด้วยสารสำคัญหลายชนิด ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ อีกทั้งยังไม่เคยมีการทำวิจัยการใช้ขมิ้นชันในผู้เป็นโรคไตวาย หากท่านต้องการใช้สมุนไพร ควรปรึกษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน