คำถาม : สมุนไพรที่ทำให้ทางเดินหายใจโล่ง
  • มีสมุนไพรชนิดใดบ้างที่ทำให้ทางเดินหายใจโล่งค่ะ และอยากทราบสมุนไพรที่ทำให้ลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : pim
  • Date : 5/6/2552 16:07:00
คำตอบ : สมุนไพรที่ทำให้ทางเดินหายใจโล่ง ส่วนใหญ่เป็นพวกน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร เช่น กานพลู พิมเสน และยูคาลิปตัส เป็นต้น สำหรับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอน กระเทียมและหอม เป็นต้น ซึ่งรายงานการวิจัยส่วนใหญ่ทำให้สัตว์ทดลอง สำหรับรายงานการวิจัยทางคลินิกพืชสมุนไพรที่ลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น
                1. ว่านหางจระเข้ ทำการทดลองโดยให้น้ำว่านหางจระเข้ความเข้มข้น 80% ขนาด 1 ซ้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน glibenclamide 5 มก. จำนวน 2 เม็ด เป็นเวลา 42 วัน พบว่ามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าการใช้ glibenclamide 5 มก. จำนวน 2 เม็ดเพียงอย่างเดียว
                2. มะระขี้นก จากหนังสือคู่มือสมุนไพรฉับย่อเล่มที่ 1 พบว่าการใช้ผลสดขนาด 50 กรัม/วัน มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด แต่ห้ามรับประทานผลสุก (สีส้มแดง) เพราะมีพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียน
                3. กระเทียม จากหนังสือคู่มือสมุนไพรฉบับย่อเล่มที่ 1 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานรับประทานกระเทียมขนาด 800 มก./วัน นาน 4 สัปดาห์ พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลง
                4. ถั่วเหลือง ผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคเบาหวาน รับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบแทนที่อาหารปกติสำหรับ ผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดย 5 วันแรกให้ทานอาหารที่มีถั่วเหลืองจำนวน 3 มื้อ/วัน หลังจากนั้นลดลงเหลือ 2 มื้อ/วัน หรือ 1-2 มื้อ/วัน และเมื่อทำการวัดผลพบว่า อาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าอาหารปกติสำหรับผู้ป่วย