คำถาม : โรคเกาต์
  • พืชสมุนไพรรักษาโรคเกาต์มีอะไรบ้าง พร้อมรายละเอียด
  • จากคุณ : warfarin
  • Date : 5/6/2552 16:05:00
คำตอบ : เกาต์ (Goute) เป็นโรคปวดข้อเรื้อรังที่มักเกิดกับผู้ชายสูงอายุ และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง คนที่ป่วยเป็นโรคนี้มักมีระดับของกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงกว่าปกติ กรดยูริกจะเข้าไปสะสมในเยื่อบุตามข้อและปลายกระดูก ทำให้เกิดอาการปวดและอักเสบ โดยปกติกรดยูริคในร่างกายเกิดจากกระบวนการเมตาโบลิซึมของแซนทีน (Xanthine) โดยมีเอนไซม์ แซนทีน-ออกซิเดส (xanthine oxidase) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบรายงานการวิจัยสารสกัดจากก้านอบเชยจีน (Cinnamomum cassia ) ด้วยเมธานอล สารสกัดจากดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum indicum ) ด้วยเมธานอล และสารสกัดจากใบ Lycopus eurpopaeus  ด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้ง เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดกรดยูริค แต่ยังไม่พบรายงานการทดลองในสัตว์ทดลองและคน นอกจากนี้ ยังพบสมุนไพรรักษาโรคเกาต์ในรูปแบบตำรับยาจีน ยกตัวอย่างเช่น โหราเดือยไก่ แสลงใจ หญ้าฝรั่น ชั่งชิก และอื่นๆ หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-354-4327