คำถาม : หญ้าไผ่น้ำ
  • อยากทราบว่าหญ้าไผ่น้ำให้คนไข้โรคไตวายเรื้อรังรับประทานได้หรือไม่คะ และขอทราบคุณสมบัติของหญ้าไผ่น้ำ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : วิไล
  • Date : 29/5/2552 13:58:00
คำตอบ : ต้นหญ้าไผ่น้ำของคุณหมายถึง ”ต้นผักไผ่น้ำ” หรือไม่ ถ้าเป็นผักไผ่น้ำที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Polygonum flaccidum  Meisn นั้น มีข้อมูลงานวิจัยน้อยมาก และไม่มีสรรพคุณรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังไม่ควรรับประทานสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรมีสารหลายชนิดและอิอินบวก เช่น โซเดียม โปแตสเซียม ซึ่งอาจมีพิษต่อไต จึงควรรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่าค่ะ