คำถาม : กลอย
  • อยากทราบสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่ชื่อว่า (กลอย) ทั้งด้านบวกและลบ มีตัวอย่างอยู่ แต่ไม่ทราบว่าจะส่งเข้าห้องแล็ปที่ใดได้บ้าง ช่วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
  • จากคุณ : chakura
  • Date : 22/5/2552 13:59:00
คำตอบ : กลอย  (Dioscorea hispiad Dennst  var. hispida) มีสรรพคุณพื้นบ้านดังนี้
หัว  แก่เถาดาน ใส่แผล กัดผิวหนอง กัดเสมหะและโลหิตก้อน สมานแผล แก้เสมหะและ ดี ทำให้ธาตุปกติ แก้ไขผอมเหลือง เจริญอายุ มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท และทำให้มี อาการมึนเมา
ต้น  รู้ตั้งโลหิตและลม
ใบ  ทำให้บุพโพตก
ดอก  ชำระลำไส้ให้บริสุทธิ์
                มีรายงานการวิจัยว่าสารสกัดน้ำจากหัวกลอยสามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus epidermidis  ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดสิว และเมื่อสกัดหัวกลอยด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำสารสกัดนั้นไปทดสอบในหนูถีบจักรและหนูขาว พบว่ามีฤทธิ์สำคัญดังนี้
                1. ฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง กระตุ้นให้กระวนกระวาย หายใจหอบ ชัก และตายถ้าใช้ขนาดสูงเนื่องจากการชักรุนแรงขึ้น และกดการหายใจ
                2. ฤทธิ์ต่อระบบไหลเวียนเลือด ทำให้ความดันเลือดสูงขึ้น
                3. ฤทธิ์ต่อระบบกล้ามเนื้อ ทำให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ ทั้งกล้ามเนื้อทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อหลอดเลือด และพบว่ากลอยที่เก็บในฤดูฝนจะมีพิษมากกว่ากลายที่เก็บในฤดูร้อน
                ส่วนการนำส่งตรวจในห้องแล็ปนั้น สามารถติดต่อได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร.02-5910208 หรือ LCFA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02-9406881-3 ค่ะ