คำถาม : หัวส้มกุ้ง
  • สมุนไพร - หัวส้มกุ้ง- มีชื่อ, สรรพรคุณ, ข้อควรระวัง อย่างไร และสามารถใช้ในผู้ป่วยเบาหวานได้หรือไม่
  • จากคุณ : paipy
  • Date : 27/3/2552 14:52:00
คำตอบ : มีสมุนไพรที่ชื่อส้มกุ้งเหมือนกัน แต่มีชื่อวิทยาศาสตร์ต่างกัน จำนวน 4 ต้น ซึ่งเป็นพืชคนละชนิดกันคือ
Rubus moluccanus , Ampelocissus martinii , Begonia inflata , Embelia ribes
ที่ถามถึงหัวส้มกุ้ง หมายความว่าใช้ส่วนหัวของส้มกุ้งใช่หรือไม่ ถ้าดูจากสรรพคุณพื้นบ้านจะไม่มีการใช้ส่วนหัว แต่จะเป็นในส่วนของราก, เถา, ใบ ในการรักษา เช่น แก้ไอ แก้โลหิต แก้เสมหะ เป็นต้น ไม่มีผลลดน้ำตาลในเลือด ส่วนข้อมูลรายงานการวิจัยพบว่า ส้มกุ้ง (Embelia ribes  ) มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด แต่เป็นการทดลองในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีรายงานในคน