คำถาม : สมุนไพรลดไตรกลีเซอไรด์
  • อยากทราบว่ามีสมุนไพรชนิดใดบ้างที่ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์และคลอเรสเตอรอล ขอบคุณมากค่ะ
  • จากคุณ : mon
  • Date : 20/2/2552 15:35:00
คำตอบ : เนื่องจากสมุนไพรที่ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์และคอเรสเตอรอลมีมากจึงขอยกตัวอย่างดังนี้
               พบรายงานการศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจำนวน 30 คน โดยให้ผู้ป่วยรับประทานสารจากใบชา (pigment) 125 มก. วันละ 2 ครั้ง พบว่าระดับคอเรสเตอรอลรวม, ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL ลดลง แต่ระดับ HDL เพิ่มขึ้นหลังจากรับประทานสารจากชานาน 1 เดือน และไม่มีผลข้างเคียงอื่น ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยในการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ยังพบว่าสาร catechins ในชามีฤทธิ์ลดคอเลสเตรอลในชายและหญิงที่เริ่มมีภาวะคอเลสเตอรอสูง เมื่อได้รับชา 2 ครั้ง/วัน (อาหารเช้า-เย็น) เป็นเวลา 12 สัปดาห์
                พบรายงานการศึกษาในอาสาสมัครที่มีภาวะคอเรสเตอรอลในเลือดสูงกว่า 245 mg/dl. จำนวน 30 คน โดยให้อาสาสมัครรับประทานกระเทียมสดขนาด 5 g วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 42 วัน พบว่า ระดับคอเรสเตอรอลรวม, ไตรกลีเซอไรด์ และ FBS ลดลงอย่ามีนัยสำคัญ และระดับ HDL-C เพิ่มขึ้น
                พบรายงานการศึกษาในผู้ป่วยที่มีระดับคอเรสเตอรอลในเลือดสูงจำนวน 43 คน โดยทำการศึกษาแบบสุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุมจำนวน 25 คน ให้กินยาหลอกขนาด 200 มล./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองจำนวน 18 คนให้กินสารสกัดหอมหัวใหญ่ด้วยเอทานอล ขนาด 200 มล./วัน (เท่ากับกินหอมหัวใหญ่ 500 g) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มทดลองระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยงพบว่า ระดับคอเรสเตอรอลรวมลดลง แต่ระดับน้ำตาลในเลือด และ LDL-คอเรสเตอรอลคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง