คำถาม : สมุนไพรช่วยอดบุหรี่
  • 1. รบกวนขอข้อมูลสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยอดบุหรี่ คะ ขอเอกสารอ้างอิงด้วยคะ เพิ่มเป็นข้อมูลในการวิจัยคะ
    2. ขอชื่อภาษาไทยสำหรับสมุนไพร 2 ตัวนี้คะ
    - Eugenia aromaticum
    - Astragalus membranaceus

  • จากคุณ : ple
  • Date : 20/2/2552 15:13:00
คำตอบ : # พบรายงานการศึกษากาแฟสกัดคาเฟอีนสำหรับการเลิกสูบบุหรี โดย ภญ. เกศแก้ว เจ๊ะโส้ สำหรับงานสาธารณสุข จ.กระบี่ โดยการสกัดคาเฟอีนออกจากเมล็ดกาแฟ ซึ่งมี 2 รูปแบบ

1. กาแฟผงสำหรับรูปพร้อมชง โดยใช้สารละลายกาแฟที่ปราศจากคาเฟอีนผสมกับสารละลายสมุนไพรที่ใช้ในการเลิกบุหรี่ ได้แก่ หญ้าดอกขาวขนาด 3 กรัม / สารละลายกาแฟ 150 มิลลิลิตรและดอกมะลิแห้งสำหรับแต่งกลิ่นขนาด 2 กรัม / สารละลายกาแฟ 150 มิลลิลิตร

2. รูปแบบกาแฟผงถุงชงโดยการบดหญ้าดอกขาว ดอกมะลิแห้ง และน้ำตาลทรายผสมกับกาแฟผงปราศจากคาเฟอีน
***จาการทดสอบพบว่ากาแฟทั้ง 2 รูปแบบมีประสิทธิผลในการส่งเสริมการเลิกบุหรี่

# # พบข้อมูลการเลิกสูบบุหรี่โดยใช้หญ้าดอกขาว Leptochloa chinensis (L) Nees ซึ่งเป็นต้นไม้จำพวกต้นหญ้า โดยพบว่า sodium nitratc ในหญ้าดอกขาวช่วยให้ช่องปากจืด รับรสได้น้อยลง และเบื่อบุหรี่ในที่สุด ขนาดที่ใช้คือ หญ้าดอกขาวทั้งต้นตากแห้งจำนวน 3 กรัม ชงต้มด้วยน้ำจนได้ปริมาณเครื่องดื่มชา 150 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 3 ครั้ง โดยการวิจัยนี้สามารถส่งเสริมให้เลิกบุหรี่ได้เห็นผลในเดือนที่ 2 ของการใช้วันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 กรัม หลังอาหารทุกมื้อ ทำให้อาสาสมัคร 20% เลิกติดบุหรี่
               สำหรับเอกสารอ้างอิงท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานฯโดยตรง หรือโทรศัพท์สอบถาม 02-3544327, 02-6448677-91 ต่อ 5305 ในวันเวลาราชการ
               ชื่อภาษาไทยสำหรับสมุนไพร 2 ตัวที่ท่านสอบถามมา ทางสำนักงานฯ พบข้อมูลเฉพาะ Eugenia aromaticum  มีชื่อไทยว่า “กานพลู” ส่วน Astragalus membranaceus  ทางสำนักงานไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ค่ะ