คำถาม : ผักปัง
  • ผักปัง Basella rubra  Linn. อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ทางยาของพืชชนิดนี้ค่ะ
  • จากคุณ : pormat
  • Date : 28/11/2551 14:49:00
คำตอบ : สรรพคุณพื้นบ้าน รากใช้แก้มือเท้าด่าง แก้รังแค ขับปัสสาวะ ใบแก้กลากเกลื้อน ขับปัสสาวะ พอกแผล รักษาหนองใน ดอกแก้กลากเกลื้อน แก้โรคผิวหนัง สำหรับรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีฤทธิ์ต้านการแพ้ แก้อักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น หากต้องการรายละเอียดสามารถมาสืบค้นด้วยตนเองที่สำนักงาน