คำถาม : สกัด จิงโก บิโลลา(แป๊ะก๊วย)กับผู้ป่วยความดันสูง
  • ไม่ทราบว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถรัปประทานยา ที่เป็นสารสกัด จิงโก ได้หรือไม่ เพราะเห็นว่า จิงโก ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น จะยิ่งเป้นการเพิ่มความดันเลือดหรือไม่
  • จากคุณ : usaeiamphong
  • Date : 21/11/2551 16:19:00
คำตอบ : ข้อควรระวังในการใช้สารสกัดจากแป๊ะก๊วย คืออาจเกิดอาการแพ้ในผู้ป่วยที่มีความไวเกินต่อแป๊ะก๊วย เช่น ผื่นคัน ปวดศีรษะ ปวดท้อง ควรระวังในการใช้สารสกัดร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน หรือยาที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin และ heparin แต่ยังไม่พบในกรณีที่เป็นความดันสูง หากต้องการจะใช้ผู้ป่วยควรสังเกตุอาการ หากมีอาการผิดปกติที่อาจเกี่ยวกับภาวะเลือดออกในสมอง เช่น ปวดศีรษะต่อเนื่องเป็นเวลานาน ลายตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน อาเจียน วิงเวียน ควรหยุดใช้ยาและรีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนรายงานวิจัยพบว่าสารสกัดแป๊ะก๊วยมีผลลดความดันโลหิต โดยมีการจดสิทธิบัตรตำรับยาจีนหลายสิทธิบัตรที่มีแป๊ะก๊วยผสมอยู่ ซึ่งใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง แต่ก็มีบางรายงานวิจัย (2 ฉบับ) ที่พบว่าสารสกัดแป๊ะก๊วยมีผลเพิ่มความดันโลหิตด้วย ดังนั้นการจะเลือกใช้ควรจะปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาอยู่