คำถาม : พิษของการบูร
  • ทราบมาว่า การบูร มีผลต่อเยื่อโพรงจมูก แต่เห็นยาดม พิมเสนน้ำ ที่ผลิตจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ใช้ส่วนผสม การบูร พิมเสน เมนทอล จะมีอันตรายหรือไม่หากใช้สูดดมบ่อยๆ เป็นประจำ หรือใช้ การบุร ได้ในปริมานเท่าใดจึงปลอดภัย หรือไม่ควรใช้เลย ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : sukwasa
  • Date : 7/11/2551 15:44:00
คำตอบ : มีรายงานว่าการสูดดมการบูรมากกว่า 2 ส่วนในล้านส่วน (ppm)* จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อจมูกและลำคอ กดระบบการหายใจและอาจเกิดการหยุดหายใจชั่วขณะ หากสูดดมในปริมาณที่มากๆ อาการจะคล้ายกับอาการพิษที่เกิดจากการรับประทานเข้าไป คือ คลื่นไส้ อาเจียน รูม่านตาขยาย ปวดหัว ชัก หมดสติ และอาจเสียชีวิตจากการที่ระบบหัวใจล้มเหลวได้ ดังนั้นจึงไม่ควรสูดดมในปริมาณมากๆ และระยะเวลานานๆ แม้ว่ายังไม่พบรายงานการเกิดพิษในระยะเวลานาน (chronic poisoning) ควรใช้เมื่อมีอาการเท่านั้น และมีข้อระวังสำหรับการใช้ตำรับหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการบูรในเด็กและทารก หากรับประทานหรือสัมผัสปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ระคายเคือง และชักได้

* (ppm) คิดเป็นหน่วยปริมาตรคือ มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้น 2 ppm หมายความว่า มีปริมาณของสาร 2 มิลลิกรัมในสารละลาย 1 ลิตร