คำถาม : กล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้า
  • กล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าอย่างไหนมีวิตามินมากกว่ากัน
  • จากคุณ : khampan
  • Date : 7/11/2551 15:36:00
คำตอบ : ข้อมูลจากหนังสือคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย ของกองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข แสดงปริมาณของวิตามินที่พบในกล้วยทั้ง 2 ดังนี้ กล้วยหอมมีปริมาณ β-carotene (99 μg), วิตามิน A (17 μg), วิตามิน B2 (0.07 mg) และวิตามิน C (27 mg) สูงกว่ากล้วยน้ำว้า (β-carotene= 54 μg; วิตามิน A = 9 μg; วิตามิน B2 = 0.02 mg; วิตามิน C = 11 mg) แต่มีปริมาณของ niacin (1 mg) ต่ำกว่ากล้วยน้ำว้า (1.4 mg) และมีปริมาณของวิตามิน B1 เท่ากัน (0.04 mg)