คำถาม : การออกฤทธิ์ร่วมของสมุนไพร
  • ไม่ทราบว่าโดยทั่วๆไปการผสมสมุนไพรที่แก้อาการของโรคเดียวกันเข้าด้วยกันจะทำให้ฤทธิ์ในการรักษาโรคนั้นมากขึ้นหรือไม่ครับ เช่น ถ้าผสมรางจืด ย่านาง และใบเตย เข้าด้วยกัน ฤทธิ์การลดความดันโลหิตจะมากขึ้นหรือไม่ ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : piya
  • Date : 31/10/2551 11:32:00
คำตอบ : การผสมสมุนไพรที่แก้อาการโรคเดียวกันเข้าด้วยกันนั้นจะทำให้ฤทธิ์ในการรักษาโรคนั้นมากขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้ค่ะ เนื่องจาก การรวมสมุนไพรเป็นตำรับยาสมุนไพรต้องมีการมีการทำศึกษาวิจัยและทดสอบตำรับยาอีกครั้งถึงฤทธิ์ในการรักษาโรคค่ะ ซึ่งผลของการทดสอบอาจออกฤทธิ์เสริมกันหรือหักล้างกัน ก็ได้ค่ะ
                จากตัวอย่างสมุนไพรที่ท่านยกตัวอย่างมาพบว่า ราก ย่านาง มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้แต่พบข้อมูลเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ส่วนรางจืดและใบเตย ยังไม่พบรายงานวิจัยฤทธิ์ลดความดันโลหิตค่ะ