คำถาม : ข้อห้ามใช้ของว่านมหาเมฆ
  • อยากทราบว่าว่านมหาเมฆมีข้อห้ามใช้หรือเปล่าค่ะ....อยากได้ข้อมูลด้านความปลอดภัยด้วยค่ะ และเคยมีการทดลองในการรักษาหรือเป็นยาทดลองในคนหรือเปล่าคะ เพราะยังไม่ค้นพบการวิจัยเลยค่ะ...รบกวนด้วยนะคะ
  • จากคุณ : ao_may
  • Date : 17/10/2551 17:14:00
คำตอบ : มีรายงานการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด้วยน้ำ เมทานอล และคลอโรฟอร์มของว่านมหาเมฆในหนูถีบจักร พบว่าค่า LD50 ขนาดที่ทำให้หนูถีบจักรตายร้อยละ 50 ในสารสกัดคลอโรฟอร์ม และเมทานอลเท่ากับ 3.03 ก./กก. และไม่พบการตายของหนูเมื่อป้อนด้วยสารสกัดน้ำในขนาดสูง 10 ก./กก. ยังไม่พบรายงานเรื่องข้อห้ามใช้ในคน
               สำหรับการทดลองในคน มีรายงานการทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของว่านมหาเมฆ แต่ไม่ได้ผล มีการจดสิทธิบัตรตำรับยาจีน ซึ่งมีว่านมหาเมฆเป็นหนึ่งในส่วนประกอบใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน หืด กระดูกงอก ช่องคลอดและมดลูกอักเสบ